İMAŞ ailesine, başarılı ve dinamik yetenekleri kazandırmak, çalışan odaklı yaklaşımlarla İMAŞ’ın sürdürülebilir başarısına katkıda bulunmak ve her zaman çalışanının yanında olan uluslararası standartlarda örnek gösterilecek bir yönetim anlayışı izlemek İnsan Kaynakları politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Çalışanlarımız için vazgeçilmez bir İMAŞ markası yaratmak amacıyla;

Nitelikli insan kaynağını İMAŞ çatısı altında buluşturuyoruz. İMAŞ ailesinin üyelerini güçlü iletişim becerisine sahip, işini sahiplenerek sonuçlandıran, yeniliklere ve değişime açık, müşteri ve kalite odaklı olma özelliklerine sahip kişiler arasından seçiyoruz.

Çalışanlarımızın gelişimine yatırım yapıyoruz Çalışanlarımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlayan akademik faaliyetlere destek oluyor, esnek kariyer rotaları ve çalışma ortamlarıyla çalışan verimliliğinin en üst düzeye çıkartmak için çalışıyoruz

Rekabetçi ücret politikamızı koruyoruz Güçlü yan haklar ve ücretlendirme politikalarımız ile Türkiye’nin en çok tercih edilen sanayi şirketi olma üstünlüğümüzü koruyoruz.

Çalışanlarımızın motivasyonunu ve bağlılığını artırıyoruz Şeffaf ve açık bir yönetim politikası izliyor, bağımlı değil bağlı çalışanlar kazanmak adına motivasyon arttırıcı politikaları hayata geçiriyoruz.

Sürdürülebilir performans politikalarını destekliyoruz Hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirmesine inanıyor ve çalışanlarımızın terfi ve yatay ilerlemelerinde performans sonuçlarını dikkate alıyoruz.