Neden İmaş

İmaş, faaliyet gösterdiği tüm sektörler için en değerli kaynağın insan olduğuna inanarak hedef ve stratejilerini belirler. Kurulduğu günden bu yana çalışanlarının sürekli gelişim ve kariyer rotaları ile ilgili detaylı ve kapsamlı bir İnsan Kaynakları politikası yürütmektedir.
İmaş’ın sektörel yaklaşımı inovasyon odaklıdır ve tüm ekibi bu bilinçe ve kültürle motive eder. Tüm iş süreçlerine, yaklaşımlara ve ürünlere sürdürülebilir inovatif dokunuş yeni çağın temel gereksinimidir. Gelişimin, değişimin, kendine ve firmaya değer katmanın ana lokomotif olduğuna inanan İmaş yönetimi global standartlarda çalışan yaklaşım ve yetkinliklere ulaşmayı hedefler. İmaş, yoğun rekabet ortamında hem İmaş’ın kendi organizasyonel dinamiklerinin hem de çalışanların bu rekabete uygun yetkinliklerinin başarının anahtarı olduğuna inanır.
Her bir İmaş çalışanı, İmaşlı olmanın gururu ve yenilik odaklı çalışmalarıyla hem İmaş’a hem de ülkeye değer katma sorumluluğu ve bilinciyle hareket eder.
Gelişime, öğrenmeye ve yeniliklere açık İmaş ailesiyle koyduğumuz hedeflere emin adımlarla yürüyoruz.