İnsan Kaynakları Politikamız

EN ÖNEMLİ SERMAYEMİZ NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜMÜZ
İttifak Holding ve şirketlerinin çalışan politikası, insan kaynağının ‘kıymet’ olduğu bilinci ve yaşam boyu eğitime olan inancı ile şekillendirilmiştir. Şirket, alanında en başarılı profesyonellerinin çalıştığı, tüm paydaşlarının faaliyetlerinin bir parçası olmaktan onur duyduğu, faaliyet gösterdiği sektörlerde en çok beğenilen ve tercih edilen kurumlar oluşturmayı hedeflemektedir.
İttifak Holding insan kaynakları stratejisi, faaliyet gösterilen sektörlerde dünya standartlarını gözeten bir yönetim anlayışının sergilendiği, çalışan memnuniyetinin üst düzeyde olduğu ve herkesin çalışmak istediği örnek bir kuruluş olmaktır.

  • İnsan kaynağını doğru bir şekilde seçmek,
  • Nitelikli insan kaynağının bulunmasında yaşanılan sorunları iş başı programlarıyla çözmek,
  • Ulaşılabilir hedefler vererek çalışanların gelişimine katkı sağlayacak eğitim imkânları sunmak,
  • Performans sistemin çıktılarıyla birlikte yüksek performansı ödüllendirmek,
  • Çalışanın mesleki yaşamını geliştirmenin yanı sıra özel yaşamında da mutlu olmasını sağlayacak özendirici faaliyetlerde bulunmak İttifak Holding’in insan kaynakları alanındaki öncelikli hedeflerindendir.

2015 yılı sonu itibariyle toplam 3.645 kişiyi istihdam eden İttifak Holding ve grup şirketlerinde 100 öğrenciye de staj yapma imkânı sunulmuştur.
Şirket, 2015 yılında üniversitelerin organize ettiği birçok kariyer günü etkinliğine katılmış olup, öğrencileri bilgilendirme görüşmeleri yapmış ve destekleyici anlamda da yer almıştır.

Eğitim

Bireysel ve mesleki gelişimini sürekli kılacak eğitimlere 2015 yılında da devam eden İttifak Holding, bilginin sürekli olarak yenilendiği günümüzde, çalışanlarının yeniliğe ve değişime hızlı uyum sağlamasını öncelikleri arasında görmektedir.

Hem iç, hem de dış kaynaklı eğitimlerine devam eden İttifak Holding, 2015 yılında İntranet üzerinden verdiği eğitimlerle çalışanlarına, internetin olduğu her ortamda kişisel ve mesleki gelişim fırsatı sunmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İttifak Holding, bütün iş süreçlerinde çalışanlarının sosyal, psikolojik ve fiziki dengelerinin korunmasını birinci önceliklerinden biri olarak belirlemiştir. Çalışanların bilinçlendirilmesi amacıyla şirket her yıl olduğu gibi 2015 yılı içerisinde de İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini vermeye devam etmiştir.

2015 yılı içerisinde; İş Sağlığı ve Güvenliği, Hijyen, Temel İlkyardım ve Yangın konularında 1.494 çalışana toplam 9.360 saat eğitim verilmiştir.

Değişim Yönetimi

İttifak Holding’de 2015 yılı itibari ile hız verilen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında grup genelinde “Değişim Yönetimi” projesi başlatılmıştır. Bu proje ile günümüze ve geleceğe daha fazla entegre olmuş bir İttifak Holding inşa etmek amaçlanmaktadır.

Rekabetin, iletişim ve teknolojik hızın, inovatif düşüncenin güçlü ve hızlı olduğu günümüzde yaşanılan değişimlere kolay adapte olabilen dinamik bir yapı, değişime öncülük edecek entelektüel birikime sahip bir ekip ve değişimi gelişime dönüştürerek sürdürülebilir kılacak güçlü bir yönetim iradesinin gerekliliğinden hareketle başlatılan “Değişim Yönetimi” projesi kapsamında; iş süreçlerine dair özellikle performans odaklı revizyonlar yapılmış, iç iletişim ve grubun sosyal değerlerindeki gelişimine yönelik projeler yürütülmüştür.

İttifak Artı

İttifak’lı olmanın artısını daha yoğun hissettirmek amacı ile hayata geçirilen İttifak Artı, İttifak’lı olan herkese açık ve şeffaf bir iletişim platformu olarak hizmet vermektedir.

“İttifak Artı” iletişim platformunda; çalışanların yapılan tüm iç iletişim uygulamalarına katılabileceği, şirketlerdeki gelişmeler hakkında bilgi alabileceği, herhangi bir konuda geri bildirim aracı olarak kullanabileceği, bilgi paylaşımını doğru, eksiksiz ve dedikoduya mahal vermeden geniş bir alan dâhilinde sağlayabileceği ve en önemlisi, yeteneklerini gösterebileceği bir yapı oluşturulmuştur.

2015 yılında “İttifak Artı” iletişim platformunda 4 adet online eğitim (Oryantasyon, Davranış Doğruları, Kasiyerlik ve Etkili Satı‑ Teknikleri) programı hayata geçirilmiştir.

Kurumsal Anlaşmalar

İttifak Holding’e bağlı kurumlarda, faaliyet alanına göre değişen ürün, hizmet alımlarında çalışanlar ve birinci derece aile yakınlarına özel indirimler yapılmaktadır. Kuruma bağlılığın arttırılmasının yanı sıra kaliteli ürün ve hizmetlerin, dış müşteriler gibi çalışanlar tarafından da değerlendirilmesi imkânını sağlayan bu indirimler, diğer taraftan çalıştığı kurum dışında diğer grup içi markaların da çalışanlarca tanınmasına imkân tanımaktadır.

Bireysel Emeklilik

İttifak Holding, çalışanlarına daha güvenilir bir gelecek sunabilmek ve tasarruflarını yatırıma yönlendirebilmek amacıyla, 2014 yılında MetLife ile bireysel emeklilik anlaşması yapmış ve 3 binin üzerinde İttifak çalışanı bireysel emeklilik sistemine dâhil edilmiştir.

2015 yılında ise bireysel emeklilik sisteminden 1.287 yeni çalışan daha yararlanmaya başlamıştır. Yapılan anlaşma çerçevesinde İttifak Holding tarafından her ay belirlenen katkı payı tutarı çalı‑anların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılmaktadır.

Esnek ödeme imkânlarının sağlandığı işveren katkılı grup emeklilik planı kapsamında İttifak Holding ve çalışanlarının yatırdıkları primler, MetLife bünyesinde oluşturulan helal fonlarda değerlendirilmektedir.

Motivasyon

İttifak Holding, çalışanlarının motivasyonlarını artırmak amacı ile çeşitli iç iletişim ve motivasyon etkinlikleri düzenlemeye 2015 yılında da devam etmiştir. Grup genelinde; çalışanların çocuklarına kitap armağan edilmiş, özel günlerde SMS ve mail aracılığı ile çalışanlara tebrik mesajları iletilmiş, yaz aylarında piknik ve Ramazan ayında iftar organizasyonları yapılmış, 2.700 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiş ve futbol turnuvalarına katılımlar sağlanmıştır.