Ar-Ge ve markalaşma

Ar-Ge ve markalaşma

Ağırlıklı olarak hangi pazarlara yönelik hangi ürün / çözümlerinizle hizmet veriyorsunuz?  

Cuteral markamızla yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yirmi çeşitten fazla şerit testere tezgahı ile hizmet vermekteyiz. Yurt içinde pazar payımızı her geçen gün artırmakla birlikte, yurt dışında pazar çeşitliliğimizi artırma amaçlı her türlü platform ve organizasyondan faydalanmaktayız. Özellikle Ortadoğu, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika bölgelerinde bayi ve servis organizasyonları oluşturmaktayız.

Testere sektörü dünya ticaret hacmi yıllık %10 büyürken, Cuteral olarak 2012 yılında %23 büyüme ile %25 lik ihracat hacmi elde ettik. Global oyuncu olmanın gereği ürün çeşitliliğimizi ve servis organizasyonumuzu hitap ettiğimiz pazarların ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliğe ulaştırdık.

Sektöre sunduğunuz en yeni ürün ya da hayata geçirdiğiniz en yeni proje hangisi? Ne gibi özellikleri var? Hayatımıza ne gibi farklılıklar, kolaylıklar ya da konfor getiriyor?

2012 yılında dört yeni ürünümüzü pazara sunduk. Bunlardan piyasaya arz ettiğimiz en yeni ürünümüz CSM 400/800 çift yön açılı sütunlu testere tezgahı. Uzun Ar-ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ve memnuniyet verici geri bildirimler aldığımız bu model, çelik konstrüksiyon sektörünün ihtiyacını karşılayacak nitelikte tasarlandı. Büyük çaplı malzemelerin açılı kesilmesinde ve paket kesim ihtiyaçlarında kullanıcıya zaman kazandıran CSM 400/800, makine üzerinden ayarlanabilen kesim açısı sayesinde kesilecek malzemeyi taşıma ve döndürme ihtiyacı olmaksızın kesim işleminin tamamlanmasını sağlıyor. Bu sayede  malzemelerin vinç ve operatör vasıtasıyla istenilen açıya getirilmesi için harcanan zamanı ve ağır malzemeleri taşırken oluşacak iş kazası riskini  ortadan kaldırıyor.
 
Gündeminizde neler var? Pazar payınızı artırma adında yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğünüz çalışmalar neler? 
 
Pazar payını artırmanın yolu,  müşterilerimizi iyi anlamak ve beklentilerinin ötesinde hizmet vermekten geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle pazarı iyi analiz edip, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler geliştirmek ve bizi her yönüyle temsil edebilecek bayi yapılanması sağlamak önceliklerimizdendir.. Stratejik hedeflerimizde belirlediğimiz bölge ve ülkelerdeki sektör fuarlarının kendimizi ifade edebileceğimiz en uygun platform olduğu düşüncesi ile her yıl artan bir bütçe ile yurtdışı faaliyetlerinde bulunmaktayız.
 
Sizce sektörün iç ve dış pazarlarda gelişmesini tehdit eden unsurlar neler? Bu unsurları ortadan kaldırmak için ne gibi çalışmalar yapılmalı? Sektörü temsil durumdaki oluşumlara ve resmi kurumlara bu konuda düşen görevler nelerdir?
 
Kaliteyi standart olarak sunamamak, Ar-Ge’ye yatırım yapmamak ve markalaşamamak en büyük üç tehdit. Bu üç unsurun bir araya gelmediği ve müşteriye sunulmadığı durumlarda ortaya çıkan fiyat ve rekabet algısı ile hareket, ihracatın da düşmesine sebep olmakta. Türkiye’de üretilen ürünlerin, diğer üretici ülkelerin fiyat seviyelerinin altında kalmasının tek nedeni bu. Üreticilerimiz Ar-Ge ve markalaşmaya büyük bütçeler ayırmak zorunda.
 
Sizi sektördeki rakiplerinizden farklılaştıran en önemli özellikleriniz nelerdir?
 
Daha önce de bahsettiğim gibi, müşterilerimize kulak veren, onları iyi anlayan ve beklentilerinin ötesinde hizmet verme anlayışı ile hareket eden ekibimiz ve bayilerimiz en büyük farkımız.
 
Son dönemde sektörü ve personelinizi bilinçlendirme adına yaptığınız ne gibi çalışmalar oldu?
 
Doğru çözümlerin eğitilmiş insan kaynağı ile mümkün olacağı düşüncesinden hareketle, Ar-Ge mühendislerimize Avrupa’da uzun yıllar Ar-Ge mühendisliği yapmış bir danışman ile uzun soluklu tasarım eğitimi aldırmaktayız. Bunun yanında üretim kabiliyetlerimizi artırmak amacıyla uluslararası fuarlara katılımlarını sağlayarak,  üretim sektöründeki yenilikleri takip etmekteyiz.
 
Satın alınan makinenin doğru kullanımını sağlamak amacıyla yeni makine alan her müşterimize arzu ettiği takdirde devreye alma ve kullanım eğitimini yerinde vermekteyiz.
 
2012 yılı hedeflerinizi tutturdunuz mu? Sizce 2013 yılında üretim, firma sayısı, ihracat, ithalat gibi alanlarda sektörü ne gibi gelişmeler bekliyor?
 
2012 yılı firmamız adına oldukça başarılı geçti ve bütün hedeflerimize ulaştık. 2013 yılında ihracat rakamlarındaki büyümenin iç pazar büyümesinden daha fazla olacağı kanaatindeyiz.
 
İleriye yönelik hedeflerinizden, yatırım planlarınızdan bahseder misiniz?
 
2013 yılı içerisinde Konya Organize Sanayi genişleme bölgesinde yeni fabrika binamızın temelini atmayı hedefliyoruz. Üretim kapasitemizin artmasına yardımcı olacak yeni fabrikamız ürün çeşidimizi artırmamıza imkan sağlayacak.